Εγγραφή στα προγράμματα

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από καρδιολόγο ή παθολόγο.